تیزر شرکت ریل ترابر صبا

کلیپ نمایشی شروع حرکت قطار و سوار شدن مسافران